Pwysigrwydd Goleuadau Stryd LED

Goleuadau stryddywedir eu bod yn fantais y tu hwnt i allu gweld yn y tywyllwch.Mae wedi'i brofi bod goleuadau mewn ardaloedd preswyl a diwydiannol yn lleihau troseddau a damweiniau ceir.Mae gan LED hyd oes o hyd at 50 000 awr, gan arwain at gostau cynnal a chadw is.

sdv

ManteisionGoleuadau Stryd LED:

• Hynod gyfeillgar i'r amgylchedd: Mae goleuadau stryd LED yn diogelu ynni yn ogystal â chyfrannu at amgylchedd gwell.

• Amser bywyd hirach: Mae'r goleuadau hyn yn para hyd at 15 mlynedd.

• Rhoi mwy o fywyd i strydoedd: O'u cymharu â'r golau gwynias, mae goleuadau stryd LED yn para 25 gwaith yn hirach.

• Dim llacharedd trwm: Gellir cyfeirio'r goleuadau i ardal benodol, sef y ffordd yn bennaf.Mae hyn yn golygu na fydd gyrwyr yn cael eu niweidio gan y llacharedd yn eu llygaid.

• Cydymffurfiad RoHS: Mae hyn yn golygu bod goleuadau stryd LED yn ddiogel ac nid yw'n rhyddhau mygdarth gwenwynig pan fo'r golau wedi'i ddifrodi.Nid yw'r goleuadau stryd yn cynnwys unrhyw arian byw na phlwm.Mae dod i gysylltiad â mercwri yn arwain at wenwyno mercwri, a all arwain at gymryd bywyd rhywun.

• Disgleirdeb llawn: Yn wahanol i fathau eraill o ffynonellau golau, mae LEDs yn cyrraedd disgleirdeb ar yr un pryd heb fflachio.

• Gweithiwch yn hawdd mewn tywydd rhewllyd: mae goleuadau LED yn gallu gweithio'n rhwydd mewn tywydd hynod o oer.

• Gwydn a gwrthsefyll sioc: Er mwyn sefyll ym mhob math o dywydd, mae angen i oleuadau stryd fod yn wydn.Mewn amodau gwyntog, gall gwrthrychau gael eu taflu o gwmpas, gan arwain at niweidio golau stryd arferol.Mae gan lampau stryd LED wrthwynebiad uchel i sioc, sy'n atal difrod rhag digwydd.


Amser postio: Gorff-01-2020